خدمات مشاوره
ارزیابی و صدور گواهینامه
خدمات آزمون قطعات و مجموعه ها
خدمات آموزش

در کنار شما برای رسیدن به ایمنی، اطمینان و بهره وری

اصول اولیه در صنایع ریلی، اطمینان و ایمنی زیر ساخت ها و عملیات می باشند. از این رو برنامه ریزی، تحقیق و پیاده سازی از پیش نیاز های حیاتی برای رسیدن به کارایی ایده آل و سودمند است. با توجه به ازدحام و شلوغی و مسائل زیست محیطی و افزایش همیشگی تقاضا برای حمل و نقل مسافری و باری سرمایه گذاری های قابل توجهی در سطح جهالنی به منظور راه اندازی، ارتقا و گسترش شبکه های راه آهن برای چند سال پیش رو انجام شده است.
متخصصان و اپراتور های صنایع ریلی نقش بسیار حیاتی در اقتصادی که به تدریج در حال جهانی شدن است ایفا می کنند. برای رفع مشکلات و مسائل مهم این صنعت مانند ازدحام و ظرفیت، بهره وری عملیاتی و اطمینان، مسائل ساختاری و رقابتی، ایمنی و امنیت نیاز به راه حل است. شرکت های عملیاتی راه آهن و مدیران زیر ساخت ها برای بهبود وضعیت هزینه هایشان در ضمن فراهم کردن یک سرویس و کار قابل اطمینان، امن و کارآمد به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی خود هستند.
TÜV SÜD برای مشتریان صنایع ریلی خود مجموعه کاملی از خدمات مشاوره، مهندسی، آزمایش، صدور گواهینامه و سرویس های آموزشی را ارائه می کند. (استقبال از چالش ها) صلاحیت های ما در زمینه راه آهن سنتی و سرعت بالا (High Speed) و نیز مترو و راه آهن سبک به پشتوانه ابزار مهندسی تخصصی، کارشناسان چند رشته ای و قابلیت های آزمایشی انحصاری خودمان و سالها تجربه، همکاری و ارتباط با سهامداران راه آهن سراسر دنیا شکل گرفته اند.
ما مشتریان خود را تا رسیدن به مزیت و سود های محسوس و قابل لمس با به حداقل رساندن ریسک هزینه بازسازی و یا تأخیر های پروژه و بالابردن بهروه وری عملیات و پروژه با راه حل های چند منظوره و یکپارچه خودمان در طول کل زمان پروژه حمایت و پشتیبانی می کنیم.

گواهینامه ها

دریافت کاتالوگ