خدمات مشاوره
ارزیابی و صدور گواهینامه
خدمات آزمون قطعات و مجموعه ها
خدمات آموزش

خدمات مشاوره

تمامی سازمان های تولیدی که به مرحله بلوغ کامل رسیده اند ، احساس نیاز به مشاوره های تخصصی در زمینه های فعالیت و گسترش تجارت خود را بیش از سایرین درک می کنند . برای پاسخگویی به این نیاز ، شرکت متافن اقدام به اخذ نمایندگی انحصاری شرکت ISA Rail  ایتالیا نموده و طی این قرارداد ، تمامی خدمات مشاوره مهندسی سیستم های مدیریتی و عارضه یابی در صنایع ریلی نیز در اختیار مشتریان این شرکت قرار می گیرد. 
شرکت متافن در سال 1396 با هدف ارائه خدمات مشاوره مهندسی آزمون و صدور گواهینامه بین الملی در صنایع ریلی تاسیس گردید. دور نمای اهداف ما (VISION) تبدیل شدن به یکی از سه شرکت اصلی ارائه دهنده خدمات مشاوره اجرایی در صنایع ریلی ایران در طی ده سال آینده است که با رویکرد ارتباط گیری با سازمان های پیشرودر این عرصه و تجربه آموزی در پروژه های اجرایی به پیش خواهیم رفت . اعتقاد به آموزش ، دانش و تجربه در قالب روش های استاندارد مدیریت دانش در شرکت ما به مرور تبدیل به پتانسیل قابل اتکایی می گردد که بتوانیم بهترین خدمات را در اختیار تولید کنندگان و بهره برداران صنایع ریلی ایران عزیزمان قرار دهیم . 
سیستم های جاسازی شده
ایمنی IT و نرم افزار
زیرساخت ها
سیستم علائم
انرژی در سیستم های ریلی
دریافت کاتالوگ