خدمات مشاوره
ارزیابی و صدور گواهینامه
خدمات آزمون قطعات و مجموعه ها
خدمات آموزش

خدمات آزمون قطعات و مجموعه ها

در راستای افزایش سهم تولیدات داخلی و جلوگیری از خروج ارز برای واردات قطعات و مجموعه های صنعت ریل تلاش بسیاری از سوی مراجع ذیربط در کشور صورت گرفته است. شرکت متافن به عنوان مشوره اجرایی در این صنعت ، امکان انجام آزمونهای استاندارد تمام قطعات را بر اساس الزامات اتحادیه اروپا و سایر استاندارد های مرجع جهانی در آزمایشگاه های مجهز شریک تجاری خود در ایتالیا را فراهم نموده و اطمینان بخشی لازم از کیفیت قطعات تولید داخل را برای شرکت های تولیدی به ارمغان می آورد. 
ایمنی IT و نرم افزار
زیرساخت ها
سیستم علائم
انرژی در سیستم های ریلی
نقلیه ریلی (قطار)
سیستم های جاسازی شده
دریافت کاتالوگ