خدمات مشاوره
ارزیابی و صدور گواهینامه
خدمات آزمون قطعات و مجموعه ها
خدمات آموزش

خدمات آموزش

ما بر این باور هستیم که اثر بخشی دوره های آموزشی سنتی بر پایه طراحی های استاندارد سرفصل ها و غیره به شدت کاهش یافته و بر این اساس ، تمامی دوره های آموزشی را به صورت تطبیق یافته با نیاز های واقعی مشتریان و دریافت بازخورد های شرکت کنندگان قبلی همواره ویرایش نموده و بروز رسانی کرده ایم. اساتید خارجی مورد استفاده در دوره های آموزشی ، (در ایران یا ایتالیا) همگی دارای سابقه اجرایی در صنعت ریلی بوده و دانش آکادمیک را با تجربه کار در بالاترین سطوح در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهند. 
دوره های آموزشی ما در چند سرفصل به صورت تخصصی به تمامی دست اندر کاران صنایع ریلی اعم از تولیدکنندگان ، بهره برداران ، پیمانکاران ، و غیره در سطح کارشناسی و مدیریت ارائه می شود. 
زیرساخت ها
سیستم علائم
انرژی در سیستم های ریلی
نقلیه ریلی (قطار)
سیستم های جاسازی شده
ایمنی IT و نرم افزار
دریافت کاتالوگ